Con người và những vì sao tinh tú có liên quan gì?

Con người và những vì sao tinh tú này có liên quan gì? Con người hiện nay đối với sự việc này có thể nói là hoàn toàn không để ý, không bàn nói về những sự việc này.

Con người và những vì tinh tú này có liên quan gì? Con người hiện nay đối với sự việc này có thể nói là hoàn toàn không để ý, không bàn nói về những sự việc này. Trong nền giáo dục xưa, đặc biệt là sự giáo dục của Phật pháp, Phật pháp nói được đến chỗ cứu cánh.

Hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới, bao gồm cả những thiên địa thần linh này ở trong đó, họ cùng với chúng ta là một thể thống nhất và có liên quan mật thiết. Việc này ở trong Phật pháp gọi là Pháp Thân, gọi là lý thể. Làm gì có việc không liên quan nhau chứ?

Không những là liên quan mà hơn nữa còn có mối liên hệ mật thiết. Một người sống tại thế gian ý niệm không ngừng sanh diệt trong từng sát-na. Phật ở trong kinh nói rất hay. Hư không là từ đâu mà đến? Thế giới là từ đâu mà ra? Chúng sanh là từ đâu mà có? Sinh mạng là từ đâu mà thành? Diễn biến của những hiện tượng này lại là vì cái gì? Phật ở trong kinh điển dạy mọi người đều là những vấn đề lớn này.

Phật giải thích rõ ràng, cặn kẽ cho chúng ta những đạo lý chân tướng sự thật này từng việc một, để cho chúng ta giác ngộ triệt để chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Người giác ngộ thì gọi là Phật Bồ-tát. Người không giác ngộ thì gọi là phàm phu. Phàm phu cùng Phật Bồ-tát chỉ khác nhau ở chỗ giác và mê mà thôi. Ngoài việc này ra thì không có cái gì là khác nhau cả.

Thiên địa quỷ thần, ác tinh đều là chúng sanh, là các duyên hòa hợp mà sanh ra. Chúng ta hiểu được đều là từ một niệm tự tánh mà hiện ra, từ một niệm tự tánh mà biến ra. Đây là “nhất thiết pháp duy tâm tưởng sanh” (hết thảy các pháp đều từ tâm tưởng mà sanh ra) mà trong kinh Phật đã nói. Chúng ta phải nên ghi nhớ. Cho nên hết thảy pháp đều có mối quan hệ với chúng ta rất mật thiết.

Chúng ta khởi tâm động niệm, một niệm thiện thì cảnh giới liền thiện. Cảnh giới là hoàn cảnh đời sống. Ở trong đại kinh thường nói “y báo chuyển theo chánh báo”. Một người có tâm thiện, hạnh thiện thì hoàn cảnh của người đó liền tốt, hoàn cảnh đời sống của người đó liền tự tại. Một người mà tâm ác, hạnh ác thì hoàn cảnh của người đó liền không tốt, chướng ngại của người đó rất nhiều, giống như ở chỗ này đã nói. Cho nên thiện cùng thiện tương ưng, ác cùng ác chiêu cảm.

Người Trung Quốc đối với quan niệm tinh tượng thì còn kém một chút. Người Trung Quốc coi trọng ngũ hành và bát tự (tám chữ thiên can và địa chi của năm, tháng, ngày, giờ sinh). Người phương Tây thì vô cùng xem trọng hiện tượng tinh tú. Người Trung Quốc mê tín, người Phương Tây cũng mê tín như vậy. Họ cũng đoán mạng tính số. Họ cũng xem bói. Mà người phương Tây xem bói đoán mạng đa phần đều là dựa vào hiện tượng tinh tú (gọi là khoa chiêm tinh). Người Trung Quốc xem bói đoán mạng đa phần là dựa vào bát quái của Kinh Dịch. Hai loại này dường như là không giống nhau, trên thực tế thì lại là như nhau, vì hiện tượng tinh tú đích thực là có mối liên hệ với chúng ta.

Khi tôi ở Singapore, có một vị đồng tu tặng cho tôi một quyển những lời tiên tri. Quyển sách này do con trai của ông ta đến Mat-xcơ-va du lịch, ngẫu nhiên phát hiện được bán ở trong nhà sách nên mua về đưa cho tôi xem. Đây là một nhà tiên tri người Pháp sống vào thế kỷ thứ 16, là nhà tiên tri Nostradamus. Con người này cùng những lời tiên tri của ông rất là nổi tiếng trên thế giới. Ông chính là căn cứ vào các hiện tượng tinh tú.

Con người này có học thức rất uyên bác, chúng ta thường hay nói là khả năng đặc biệt. Khả năng đặc biệt của ông rất mạnh, có thể quan sát được tương lai. Ông sống vào thế kỷ thứ 16, cách chúng ta hiện nay khoảng năm trăm năm. Năm trăm năm trước ông đã suy luận vào tháng Bảy năm 1999 thế giới sẽ có tai nạn rất lớn. Ông nói nhân loại sẽ bị hủy diệt. Quyển sách được phiên dịch lại rất hay, bình luận cũng tương đối khách quan và chính xác.

Ông tuy rằng có khả năng đặc biệt, vô cùng tinh thông các hiện tượng tinh tú. Những lời lời tiên tri của ông dường như là 99% đều nói rất chuẩn. Việc này cũng hay, vẫn còn có 1% nói không chính xác. Nếu như tháng Bảy năm nay mà không xảy ra việc gì thì đó chính là thuộc về 1% những điều ông nói không chính xác. Trong bình luận này nói ông là do ở trong bối cảnh của Ki-tô giáo. Tư tưởng kiến giải của ông vẫn là chịu sự ảnh hưởng của khuông khổ và ràng buộc của Ki-tô giáo, không có cách nào vượt qua.

Trong Phật giáo thì không nói như vậy. Phật giáo nói kiếp nạn là có thể hóa giải được. Còn trong đây thì ông ta nói nhất định không thể nào hóa giải được kiếp nạn. Con người bất luận là có tư tưởng, hành vi như thế nào thì cũng không thể nào thay đổi được số mệnh. Tư tưởng này của ông cũng chính là nói con người nhất định là phải đi theo những vận mệnh đã được đặt định từ trước.

Ông cũng có nêu ra tỉ dụ, giống như là những người diễn kịch ở trên sân khấu, vở kịch tuy chưa được diễn nhưng kịch bản thì đã được viết xong từ trước. Nhất định phải theo kịch bản mà biểu diễn. Hết thảy chúng sanh sống ở thế gian này đều là sống theo cái kịch bản sẵn có của riêng họ, không thể thay đổi một chút nào. Đây là tư tưởng của Ki-tô giáo. Cũng giống như trong Liễu Phàm Tứ Huấn, Khổng tiên sinh đã đoán mạng tính số cho Viên Liễu Phàm vậy. Đời này bạn không có cách nào thay đổi, cả đời đều là do mạng, không có chút nào do người.

Liễu Phàm sau khi gặp được thiền sư Vân Cốc khai thị thì ông liền giác ngộ. Trước đó ông chỉ hiểu được vận mệnh là đã được định sẵn rồi. Ai định vậy? Ông không có đi hỏi. Vận mệnh cả một đời này của bạn là do người nào đặt định vậy? Nếu như chỗ này mà đi sâu nghiên cứu thì bạn sẽ khai ngộ.

Vận mệnh không phải là do thần quyết định. Nếu thần là người quyết định vận mệnh của con người, con người cứ theo đó mà sống ác, thần lại đến để trừng phạt người đó. Vậy thì vị thần đó không phải là tự gây trở ngại cho chính mình hay sao? Nếu thần đã viết kịch bản, vậy vì sao không viết kịch bản tốt mà lại viết một kịch bản rất ác? Vậy vị thần này không phải là vị thần thông minh mà là vị thần hồ đồ rồi! Chúng ta phải nên hiểu cái đạo lý này.

Vận mệnh là do chính mình tạo. Phật pháp nói rất có đạo lý. Vận mệnh là quả báo của hết thảy tạo tác thiện ác của bạn trong nhiều đời trước và đời này mà chiêu cảm đến cái họa phước. Là như vậy mà ra. Trong phần trước của Cảm Ứng Thiên không phải là đã nói qua rồi sao?

Hễ bạn hồi đầu, dù cho trong quá khứ bạn đã tạo ác nghiệp nhiều đi nữa, thật sự quay đầu, thật sự sám hối thì thiên địa quỷ thần tuyệt đối sẽ không trừng phạt bạn. Đạo lý này rất sâu, bạn phải thật sự tin tưởng, thật sự lý giải, sửa lỗi đổi mới. Chuyển họa thành phước chỉ ở trong một niệm của con người.

Nostradamus đã thấy được những chân tướng sự thật này. Chân tướng sự thật ấy có hay không? Khả năng có là rất cao. Ông thấy được là không sai, nhưng những chân tướng sự thật đó có thể thay đổi. Nếu Nostradamus được đọc kinh Phật, tiếp nhận giáo học của Phật-đà thì cách nhìn của ông sẽ không như vậy, không thể nào cứ cứng nhắc mà không thay đổi được gì….

Trích trong:
THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tập 7

Có thể bạn quan tâm

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!