Muốn cứu vãn kiếp vận của thế gian này phải nên làm gì?

Muốn cứu vãn kiếp vận của thế gian này, vẫn phải dựa vào giáo huấn của cổ Thánh tiên Hiền. Ấn Quang Đại sư một đời cực lực đề xướng Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên, An Sĩ Toàn Thư, như vậy biết được dụng ý của Ấn Tổ.

Chư vị đồng học, tuần trước tôi đi đến California nước Mỹ để thăm viếng, do đó khóa trình này của chúng ta đã ngừng hết một tuần lễ. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại. Lần này đi đến California có nhân duyên xem được tờ báo “Mộ Tây” kỳ 41 có số liệu thống kê về tỉ lệ phạm tội của thanh thiếu niên nước Mỹ. Lần này chúng tôi cũng đến San Francisco và Los Angeles để quan sát thực địa, số liệu này vẫn đang không ngừng tăng lên. Đây là một tin tức vô cùng đáng lo ngại. Nếu không thể cải thiện thì tai nạn của thế gian này, cái mà rất nhiều người gọi là ngày tận thế rất có thể trở thành sự thật.

Hơn nữa ngày nay việc cải thiện đó thực tại mà nói không phải là chuyện dễ dàng, cả thế giới mỗi một quốc gia khu vực, từ giai đoạn cuối thế kỷ 20 trở về sau có tình trạng phổ biến là đã lơ là giáo dục nhân văn, lơ là luân lý đạo đức, quá chú trọng vào việc phát triển công thương nghiệp, khoa học kỹ thuật, kinh tế. Thế là con người trên thế giới này trong hình thái ý thức không một người nào mà không tràn đầy sự cạnh tranh.

Các vị nên đọc sách của nhà Nho, Mạnh Tử đã nói rất hay “Trên dưới đều tranh lợi thì quốc gia sẽ nguy nan”. Ngày nay không phải là một nước nào mà mỗi một quốc gia trên toàn thế giới từ trên xuống dưới có người nào mà không đang tranh lợi chứ? Họ không từ bỏ một thủ đoạn nào để cạnh tranh, đây không phải là sự nguy nan của đất nước hay sao? Đây còn là sự nguy nan của cả thế giới.

Muốn cứu vãn kiếp vận của thế gian này, vẫn phải dựa vào giáo huấn của cổ Thánh tiên Hiền. Nhưng hiện nay một số người chân thật lại cảm thấy trí huệ, kinh nghiệm, phương thức của Thánh hiền mấy ngàn năm trước đối với xã hội hiện tại có thể khởi tác dụng được hay không, còn giá trị hay không?

Những người hoài nghi như vậy rất nhiều, cho nên mặc dù có một số ít người giác ngộ nhưng cũng không dám làm, bản thân họ cũng rất rõ ràng, dù chăm chỉ nỗ lực cố gắng đi làm nhưng cũng chưa chắc có thể sinh ra được hiệu quả.

Trước khi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam vãng sanh một ngày, Thầy đã thể hiện ra một thái độ vô cùng bi quan, nói với học trò là thế giới này loạn rồi. Thầy nói là dù cho chư Phật Bồ-tát, thần tiên có hạ phàm cũng không thể cứu, chỉ có duy nhất một con đường sống là lão thật niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Đây là di ngôn sau cùng của lão sư Lý, chúng tôi nghe xong vô cùng đau xót, lời của Ngài nói là lời thật.

Vì vậy chúng ta hiện nay ở thế gian này nhìn thấy chúng sanh gặp nhiều đại kiếp nạn như vậy thì nhất định không thể không quan tâm để ý, như vậy thì không thể nào chấp nhận được. Chúng ta phải tận tâm tận lực mà làm, cứ tận hết sức mình còn lại thì phải xem mệnh trời.

Cách làm như thế nào vậy? Ấn Quang Đại sư đã chỉ bảo chúng ta, ngoài việc tuyên dương giáo dục Thánh Hiền ra, đặc biệt tăng cường thêm giáo dục luân lý nhân quả và chân tướng sự thật. Cho nên chúng ta nhìn thấy Ấn Tổ một đời cực lực đề xướng Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên, An Sĩ Toàn Thư, như vậy biết được dụng ý của Ấn Tổ.

Ba quyển sách này đích thực có thể cứu vãn kiếp vận. Cư sĩ Tam Trọng Liễu ở Đài Bắc cực lực đề xướng pháp môn sám hối sửa lỗi. Ông đã viết một quyển gọi là “Bách Quá Cách”, đáng mừng là nó tương ưng với quy tắc của Tịnh Tông Học Hội của đồng học chúng ta, đang được lưu thông với số lượng lớn, xin khuyên mọi người cùng nhau phổ biến học tập….

Trích đoạn trong:
THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Người giảng: Lão Hòa Thượng – Pháp Sư Tịnh Không
Tập 98

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!