Niệm Phật Thành Phật: Chương 1 – Giác Ngộ tập 1

Niệm Phật Thành Phật là những khai thị quan trọng của pháp sư Tịnh Không, khi Ngài thuyết giảng kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ…

Niệm Phật Thành Phật do một vị cư sĩ Diệu Âm dày công biên soạn và trích lục lại những khai thị quan trọng của pháp sư Tịnh Không, khi Ngài thuyết giảng kinh “Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác”.

Xin chân thành tri ân công đức vô lượng của cư sĩ Diệu Âm đã trích lục những lời giáo huấn vàng ngọc của pháp sư Tịnh Không về cách hành trì, tu tập pháp môn Tịnh Độ!

Niệm Phật Thành Phật: Chương 1 – Giác Ngộ 1 (Từ câu 1 đến câu 8)

Trích trong:
Niệm Phật Thành Phật – A. Giác Ngộ
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!