Tất cả pháp thế xuất thế gian là hư vọng

Tất cả pháp thế xuất thế gian là hư vọng, không thật, chúng ta tranh nó để làm gì? Không cần tranh, cũng không cần đến chúng, đời sống càng đơn giản càng tốt.

… Tất cả pháp thế xuất thế gian là hư vọng, không thật, chúng ta tranh nó để làm gì? Không cần tranh, cũng không cần đến chúng, đời sống càng đơn giản càng tốt.

Tóm lại, phải hiểu được sự quan trọng của tâm thanh tịnh, sự quan trọng của tâm bình đẳng, ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải tương ưng với “thanh tịnh, bình đẳng, giác”, không nên làm cho mình thêm phiền phức.

Thích-ca Mâu-ni Phật ăn cơm chính là một bát. Chúng ta ăn cơm, trước mắt bày ra năm – sáu đĩa lớn nhỏ chính là rước lấy phiền phức. Điểm này chúng ta không bằng người nước ngoài. Người nước ngoài ăn cơm là một cái đĩa, đơn giản, ít việc. Làm chi mà nhiều đĩa đến như vậy? Hao tài tốn của, cũng rất quá đáng.

Cho nên, tất cả phải đơn giản đi thì tâm này mới có thể được thanh tịnh. Nhất định không nên thêm phiền phức cho mình, có thể tiết kiệm, tận lực mà tiết kiệm thì chắc chắn có sự giúp đỡ đối với thân tâm sức khỏe của chính mình.

Người thế gian cùng Phật Bồ-tát đích thực không như nhau. Không giống nhau ở chỗ nào? Phật Bồ-tát là tâm chuyển cảnh giới, phàm phu thì hoàn toàn ngược lại, tâm bị cảnh chuyển. Các Ngài là tâm có thể chuyển cảnh, còn chúng ta là tâm bị cảnh chuyển, cho nên rất là đáng thương, rất khổ.

Do đây có thể biết, học Phật thì phải nên học thế nào? Phải học giống như Phật Bồ-tát vậy, không bị cảnh giới xoay chuyển. Trước tiên ta học công phu này, khi công phu này học xong rồi thì cảnh sẽ tùy tâm chuyển, bạn liền được tự tại. …

Trích trong:
THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tập 57

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!